آمریکای جنوبی

obelisco-de-buenos-aires-argentina-buenos-aires-city-wallpaper-preview_edited

آرژانتین

پیش از ورود اروپائیان،آرژانتین جمعیت کمی از سرخ‌پوستان بومی داشت. در دوره ۴ تا ۲ هزار سال پیش از میلاد با خشکسالی روبه‌رو شد که باعث کاهش جمعیت بومی آن شد .

برزیل آژانس مسافرتی دیبا

برزیل

برزیل کشوری بسیار غنی از لحاظ فرهنگی است و با توجه به سیاست‌های اخیر آن تبدیل به یکی از قطب‌های اقتصادی و گردشگری شده است.