بلاگ

فرودگاه چانگي سنگاپور بهترين فرودگاه در دنيا
فرودگاه چانگی سنگاپور

فرودگاه چانگی سنگاپور بر اساس تحقیق از ۱۳.۵ میلیون مسافر با ارزشیابی ۵۵۰ فرودگاه در دنیا، به نام بهترین فرودگاه در دنیا شناخته شده است.

اقدامات قبل از سفر
قبل از سفر چه کنیم؟

اقدامات قبل از سفر شامل یک سری کارهایی است که علاوه بر تهیه بلیط هواپیما و رزرو هتل حتما قبل از شروع سفر باید به آن بپردازیم .