بلاگ

mmmmm
مالدیو

مالدیو پایین‌ترین کشور در دنیا است! ارتفاع پایین‌ترین نقطه از سطح دریا چیزی حدود ۱.۵ متر و بلندترین ارتفاع از سطح دریا ۲.۳ متر است.

1
یونان

یونان،ﻣﻬﺪ ﺗﻤﺪن ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ و زادﺑﻮم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب، ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ، ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ.

9
ژاپن

ژاپن با جمعیت حدود ۱۲۶ میلیون نفر یازدهمین کشور پرجمعیت جهان و توکیو پایتخت آن ، از بزرگترین و گرانترین پایتخت‌های جهان است.

5
بلژیک

بلژیک با قدمتی کهن، در غرب قاره‌ اروپا قرار گرفته و در دوران پیش از میلاد مسیح نیز شاهد تمدن بشری بوده است.

7
اوکراین

حکومت اوکراین جمهوری بوده که از ۲۴ استان تشکیل شده‌است و همچنین دارای یک بخش خودمختار به نام کریمه می‌باشد.

4
ایران

  ایران کشوری با چندگانگی فرهنگیست که از گروه‌های زبانی و نژادی بسیاری تشکیل شده که اکثریت شیعه اند و زبان رسمیشان فارسی است.

pura ulun danu bratan temple in Bali.
اندونزی

اندونزی ، بین قاره آسیا و اقیانوسیه قرار دارد . این کشور یک مجمع‌الجزایر ، متشکل از ۱۷۵۰۸ جزیره و ۳۳ استان است.