بلاگ

اعجاز روسیه
اعجاز روسیه

اکثر گردشگران روسیه را با کلیساهای سنگی سفید، خانه های چوبی کوچک، دختران زیبا و سایر چیزهای عجیب و غریب از این دست می‌شناسند.

هتلی به شکل گیتار
هتلی به شکل گیتار!!!

چرا وقتی می توانید در هتلی به شکل گیتار اقامت داشته باشید در یک هتل معمولی بمانید؟ اولین هتل گیتاری در جهان ۲۴ اکتبر افتتاح خواهد شد.

مصر آفریقا آژانس دیبا
مصر

مِصر کشوری در شمال شرقی قاره آفریقا است وشبه جزیره سینا هم که در قاره آسیا قرار گرفته بخشی از قلمرو این کشور است.