دیباچه

اعجاز روسیه

اعجاز روسیه

اکثر گردشگران روسیه را با کلیساهای سنگی سفید، خانه های چوبی کوچک، دختران زیبا و سایر چیزهای عجیب و غریب از این دست می‌شناسند.

هتلی به شکل گیتار

هتلی به شکل گیتار!!!

چرا وقتی می توانید در هتلی به شکل گیتار اقامت داشته باشید در یک هتل معمولی بمانید؟ اولین هتل گیتاری در جهان ۲۴ اکتبر افتتاح خواهد شد.