تلاش وهمت والای شما مدیران و کارکنان محترم مجموعه دیبا باعث آسودگی خیال ما در سفر گردیده است. لذا بدین وسیله به پاس این زحمات ارزنده از تمامی شما عزیزان تقدیر و تشکر می‌گردد. امید آنکه بیش از پیش موفق و مؤید باشید.