لوکس ترین خدمات رو از آژانس مسافرتی دیبا دریافت کردم همیشه تسهیلگر کارهای من در امور ویزا هتل و پرواز بودند ممنونم از مدیرعامل دیبا جناب آقای دکتر سلطانی