پرورشگاه جهنمی فیل‌ها در تایلند

پرورشگاه جهنمی ، شمال تایلند

پرورشگاه جهنمی ، جایی است که بچه‌فیل‌ها را با قلاب‌های فلزی می‌زنند و وادار به شیرین کاری برای بازدیدکنندگان میکنند.

پرورش فیل آسیایی به هزینه گردشگران

تحقیقات نشان می‌دهد ، در یک اردوگاه نگهداری فیل آسیایی که هزینه‌هایش را گردشگران تأمین می‌کنند ، بچه‌فیل‌ها را می‌زنند و با قلاب‌های تیز فلزی پوستشان را خراش می‌دهند. آن‌ها را با زنجیر بسته‌اند و وادارشان می‌کنند ، از ترس تنبیه شیرین‌کاری کنند.

شاهدان ، به این مرکز لقب « پروشگاه جهنمی فیل‌ها » داده‌اند و میگویند در آنجا ، بچه‌فیل‌ها را از گوش‌های ظریف‌شان می‌گیرند و می‌کِشند و آن‌ها را وادار می‌کنند ، به بازدیدکنندگان سواری بدهند.

گردشگران از سراسر جهان به پرورشگاه فیل‌ مائه‌سا در شمال تایلند می‌روند ، تا از نزدیک این غول‌های آرام را ببینند. منتقدان می‌گویند در پشت پرده ، برای مهار کردن این حیوانات، آنها را با قلاب‌های فلزی می‌زنند و زجر می‌دهند. این رفتار و آموزش‌هایی که به فیل‌ها می‌دهند ، باعث می‌شود «آسیب روانی ببینند و عمیقاً رنج بکشند».

کارخانه بچه زایی

منتقدان می‌گویند آنجا «کارخانه بچه‌زایی» است ، در آنجا فیل‌های ماده بی‌وقفه در حال زایمان هستند و بیشتر عمرشان را به بارداری‌های مکرر می‌گذرانند.

تحقیقات مووینگ انیمالز ، نشان می‌دهد حتی ‌فیل‌های باردار را نیز سه بار در روز وادار به شیرین‌کاری‌هایی ، مانند نقاشی و شوت کردن توپ فوتبال می‌کنند. حتی درحین شیرین‌کاری، پاهای فیل‌ها در زنجیر است . این گروه از موارد سو استفاده از این حیوانات فیلم گرفته است.

ماده‌ فیل‌ها را ، بارها با لقاح مصنوعی باردار می‌کنند و این حیوانات بین ۱۸ تا ۲۲ ماه باردارند.

فرآیند پاژان

بچه‌فیل‌ها را در دو سالگی از مادرشان جدا ، و وارد فرآیندی به نام پاژان می‌کنند. از این فرآیند آموزشی ، که به «درهم‌شکستن» معروف است ، در سراسر آسیا برای «ایجاد شکست روانی در فیل‌های جوان» استفاده  می‌کنند. به گزارش نشنال جیوگرافیگ «در فرآیند پاژان فیل‌ها را با طناب بسته و در قفس‌های تنگ چوبی نگه می‌دارند، به آن‌ها گرسنگی می‌دهند و آنقدر آن‌ها را با قلاب ومیخ می‌زنند تا اراده‌شان را در هم بشکنند».

مووینگ انیمالز می‌گوید از این کار استفاده می‌کنند تا بچه‌فیل‌ها را، تبدیل به بازیگرانی پول‌ساز کنند که گردشگران را سرگرم می‌کنند، گردشگرانی که پول می‌دهند، اول بچه فیل‌ها را در پرورشگاه ببینند و بعد شیرین‌کاری‌های «ظالمانه‌ای» را تماشا کنند، که فیل‌های بزرگتر اجرا می‌کنند.

کارهایی مانند:

نقاشی کردن در حالی که فیل‌بان با فشار دادن گوش‌های ظریفشان قلم‌مو را هدایت می‌کند، پرتاب دارت‌های نوک‌تیز به سوی بادکنک،شوت کردن توپ فوتبال به درون دروازه.

اجرای بخش «دردناکی» از کارهای صنعت بسته‌بندی چوب که حالا دیگر غیرقانونی اعلام شده و شامل کشیدن و تلنبار کردن بسته‌هایی سنگین می‌شود.

پس از اینکه گروه‌ مووینگ انیمالز و نجات فیل آسیایی پویش‌هایی در این مورد به راه انداختند، دولت بریتانیا تصمیم گرفت قانونی برای منع تبلیغات و فروش بلیط برای فیل‌سواری تصویب ‌کند.

پرورشگاه فیل مائه سا

این مرکز ۴۳ سال است که فعالیت می‌کند و بیش از ۸۰ فیل در بند دارد. در تارنمای این مرکز نوشته ، که نمی‌توان این فیل‌ها را در طبیعت رها کرد چون زندگی‌شان از جانب کشاورزانی که می‌خواهند از محصولات‌شان محافظت کنند و مین‌های زمینی در خطر است.

هم‌چنین نوشته : فیل‌ها به قل و زنجیر عادت کرده‌اند ، چون مانع گم شدن‌شان می‌شود .

«فیل‌بان با کشیدن قلاب روی گوش بچه‌فیل ، به او آموزش می‌دهد به چپ و راست حرکت کند ، بچرخد و بایستد. یکی از مربیان فیل‌ می‌گوید : «برای اینکه به فیل یاد بدهیم بنشیند ، پاهای جلویش را می‌بندیم. یک فیل‌بان قلاب را به پشتش می‌کشد و دیگری طناب پاهای جلویی‌اش را می‌کشد».

امی جونز از گروه «مووینگ انیمالز» گفت: «بررسی‌های ما در سراسر قاره آسیا، نشان داده فیل‌هایی که از آن‌ها برای سواری، در مراسم رژه، و برای نمایش استفاده می‌کنند در رنج و عذاب جسمی و عاطفی‌اند».

«قلب انسان جریحه‌دار می‌شود وقتی فکر می‌کند که این بچه‌فیل‌های بی‌گناه در پرورشگاه فیل مائه‌سا قرار است ، کل عمرشان را در اسارت و تحت شکنجه با قلاب‌های تیز، نمایش‌های ظالمانه و فشارهای جسمی شدید به سر ببرند».

هم‌چنین در گزارش نشنال جیوگرافیک آمده: « در پرورشگاه جهنمی ، وقتی بچه‌فیلی به حدود دو سالگی می‌رسد ، فیل‌بانان مادرش را به درختی می‌بندند و بچه را کم‌کم می‌کشند و از مادر جدا می‌کنند. وقتی جدا شد او را به بند می‌کشند».