غذای مسافران هواپیماها در اختیار نیازمندان

غذای مسافران هواپیماها در اختیار نیازمندان

قرار دادن غذای مسافران هواپیما در اختیار نیازمندان ، از طرف شرکت های هواپیمایی ، مستلزم کمک شرکت های تدارکاتی بود که یخچالهای بزرگ صنعتی خود را در اختیار آنها گذاشتند.

از اتلاف بیش از یک میلیون پرس غذای تهیه شده برای مسافران هواپیما جلوگیری و در میان مستمندان توزیع شد.

اوپن کیچن

نهاد موسوم به «اوپن کیچِن منچستر» ، تعداد ۱.۱ میلیون پرس ، غذای مسافران را که به دلیل کنسل شدن پروازها در فرودگاه منچستر انبار شده بود، دریافت کرده و درمیان بی‌خانمان‌ها و خانواده‌های بی‌بضاعت ، توزیع کرده است.

نهاد «اوپن کیچن» حدود شش سال است ، برای حفظ و استفاده از مواد غذایی ، که قرار است به مراکز دریافت زباله سرازیر شود، با واحدهای بازرگانی همکاری کرده است.

سود این شرکت، به کمک به پروژه‌های اجتماعی ، برای اقشار آسیب پذیر اختصاص داده می شود. اما همانند بسیاری از واحدهای بازرگانی ، در بخش مهمانداری، «اوپن کیچن» هم در شرایط قرنطینه ناگزیر از نشان دادن انعطاف بوده است.

بنیانگذار اوپن کیچن، به شبکه یورونیوز گفت:«مقدار مواد غذایی که به هدر می‌رفت، سر به آسمان میکشید و در کنار آن تعداد افرادی که به کمک نیاز داشتند، به‌شدت افزایش می یافت. به همین دلیل، تیم ما تصمیم گرفت وارد معرکه شود و شروع به آشپزی کند.»

«هنوز چهار هفته نگذشته، ما هفته‌ای ۱۱ هزار پرس غذا برای اقشار آسیب پذیر تهیه می‌کنیم.»

جلوگیری از اتلاف غذاهای شرکتهای هواپیمایی مستلزم کمک شرکت های تدارکاتی بود که یخچالهای بزرگ خو را در اختیار آنها قرار دادند.

نجات غذای مسافران

حدود یک میلیون پرس غذای مسافران نجات داده شد. با لغو پروازها، روی این غذاها علامت زباله زده شده بود، اما حالا در میان ساکنان شهر منچستر و نیازمندان توزیع خواهد شد.

بنیانگذار اوپن کیچن می‌گوید، تنها در بریتانیا بیش از ده درصد گاز گربن از «مواد غذایی کاملا قابل مصرف» ایجاد می‌شود.

اما او علیه ورود افراد بی‌تجربه به چنین اقداماتی،هشدار می‌دهد.

او می‌گوید:«اگر مازاد مواد غذایی با رعایت نکات ایمنی و به وسیله افراد با تجربه در در زمینه تولید غذای تجاری استفاده نشود، می‌تواند اقشار آسیب‌پذیر را در معرض خطر مسمومیت غذایی قرار دهد.»

او پیشنهاد می‌کند که مردم از پروژه‌های استفاده از مازاد مواد غذایی، حمایت کنند.