1100

تایلند

بانکوک به معنی شهر فرشته هاست و حتما این همه زیبایی و جذابیت در کنار این همه شگفتی های سنتی که قرار گرفته کار فرشته هاست.

101

مالزی

طبیعت زیبا و استوایی مالزی مکانهای متعددی را برای گردشگران علاقمند به طبیعت ارائه می‌کند.

هندوستان آسیا آژانس دیبا

هندوستان

هندوستان نامی فارسی برای هند است که برای سرتاسرشبه قاره هند بکار می‌رفته امروزه به هندوستان سرزمین ۷۲ ملت گفته میشود.

چین آسیا آژانس دیبا

چین

چین یا جمهوری خلق چین، در قاره‌ آسیا قرار دارد و با بیش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت پر چمعیت‌ترین کشور جهان به شمار می‌آید.