رازهای پرواز که شما نباید بدانید!

رازهای پرواز که شما نباید بدانید!

این روزها سفر با هواپیما به خصوص در مسافت های طولانی یکی از شایع ترین روش های حمل و نقل است و جالب اینجاست که خلبانان همه رازهای پرواز را به شما نمی گویند زیرا شما نباید آنها را بدانید! وظیفه خدمه پرواز حصول اطمینان از امنیت شما در طی پرواز است و برای انجام این کار آنها می بایست دانش زیادی درباره پرواز و نحوه عملکرد آن داشته باشند.

به منظور حفظ فضایی آرام و باثبات در پرواز هر چقدر که مردم درباره موارد بلقوه ای که امکان دارد در طی پرواز مشکل ساز شوند یا شرایط بدی که ممکن است پیش بیاید، کمتر بدانند بهتر است.

با این حال این بدین معنا نیست که برخی از این رازهایی که خلبانان نمی خواهند شما بدانید به بیرون درز پیدا نکرده اند. برای مثال آیا می دانستید که برای فرودی خوب و راحت خلبان پرواز باید در کارش خبره باشد؟ یا اینکه هواپیماها بنزین و سوخت زیادی را برای استفاده در پروازی طولانی تر از آنچه برایشان مقرر شده است، ندارند؟

این ها حقایقی هستند که اگر در پرواز با هواپیما حساس هستید شاید ترجیح بدهید که از این موارد اطلاعی نداشته باشید. افسانه های زیادی در مورد پرواز وجود دارد اما این ها حقایقی هستند که شاید برای شما جالب باشند و درک شما را از پرواز تغییر دهند.

۱. هواپیما با سوخت کافی فقط برای مدت زمان پرواز
رازهای پرواز که شما نباید بدانید!
۲. برای داشتن فرودی راحت به یک خلبان خبره نیاز است.
۳. ماسک های اکسیژن تنها برای حدود ۱۵ دقیقه قابل استفاده هستند.
۴. هواپیماها همیشه مورد اصابت رعد و برق قرار می گیرند.
۵. خدمه پرواز ساعات کاری طولانی دارند.
۶. چیزی بنام فرود آمدن بر روی آب واقعاً وجود ندارد.
۷. شما در طی پرواز بیشتر در دست کامپیوتر قرار دارید.
۸. خلبانان زیاد استراحت می کنند و چرت می زنند.