وقت نشناس ترين خطوط هواپيمايي

OPT معیاری است که برای اندازه گیری وقت شناسی خطوط هواپیمایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مخفف عبارت «on-time performance» به معنی «عملکرد سر وقت» است و درصدی را نشان می‌دهد که بر اساس میزان درستی پرواز هواپیماهای یک خط هوایی بر طبق زمانبندی پرواز بدست آمده است. این معیار بسیار خوبی است برای سنجش قابل اعتماد بودن یک خط هوایی و دانستن اینکه آیا هواپیماها واقعاً سر وقتی که می‌گویند پرواز می‌کنند یا خیر.

این معیار نه تنها می تواند جهت دانستن اینکه کدام خطوط هوایی در رعایت زمانبندی بهترین هستند، استفاده شود بلکه مشخص می‌کند که چه خطوط هوایی بیشترین مشکلات را در این مورد دارند و در نهایت در زمینه وقت شناسی غیر قابل اعتمادترین هستند. بر اساس معیار OPT ما لیستی از ۱۰ خط هوایی برجسته را داریم که دارای کمترین امتیاز OPT هستند که آنها به برخی از معروفترین و در عین حال وقت نشناس ترین خطوط هواپیمایی تبدیل می‌کند.

سالانه صدها میلیون مسافر بر اساس قابل اعتماد بودن خطوط هواپیمایی و هم چنین قیمت بلیط ها، پرواز خود را رزرو می‌کنند. قیمت گذاری‌ پروازها به راحتی قابل بررسی است بنابراین امیدواریم لیست ما برای سنجش OPT به شما کمک کند تا تصمیم بگیرید بهتر است از کدام خطوط هواپیمایی پرهیز کنید.

  • 10. Middle East Airlines – OTP: 73.0%
  •  9. Kenya Airways – OTP: 73.8%
  • 8. El Al – OTP: 74.4%
  •  7. Primera Air Nordic – OTP: 72.4%
  •  6. TAP Air Portugal – OTP: 67.8%
  •  5. Norwegian – OTP: 66.7%
  •  4. Air Berlin – OTP: 65.4%
  •  3. Xiamen Airlines Company – OTP: 58.3%
  •  2. Sunwing Airlines Inc. – OTP: 57.9%
  •  1. Indonesia AirAsia – OTP: 56.8%