ایران

 آسیا ایران آژانس دیبا

معرفی

ایران ، به معنی سرزمین آریایی‌ها با نام رسمی جمهوری اسلامی ایران، کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه با 1648195 کیلومتر مربع وسعت و بر پایه سرشماری سال 1395 دارای 79926270 نفر جمعیت است.

ایران از شمال با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان و از غرب با ترکیه و عراق همسایه است و همچنین از شمال به دریای خزر (کاسپین) و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود می‌شود، که دو منطقهٔ نخست از مناطق مهم استخراج نفت و گاز در جهان هستند.

پایتخت، بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر و مرکز فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اداری ایران، شهر تهران است. همچنین ایران میراث فرهنگی غنی دارد که بخشی از آن به عنوان 19 میراث جهانی در یونسکو ثبت شده‌است که به‌عنوان چهارمین رتبه در آسیا و دوازدهمین رتبه در جهان است. ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقهٔ میانی اوراسیا موقعیتی راهبردی دارد.

  ایران کشوری با چندگانگی فرهنگیست که از گروه‌های زبانی و نژادی بسیاری تشکیل شده‌است که اکثریت شیعه اند. ایرانیان به زبان‌های فارسی، ترکی آذربایجانی، کردی، لری، بلوچی، مازندرانی، گیلکی، تالشی، اچمی و عربی صحبت می‌کنند اما زبان رسمی در ایران زبان فارسی است. ایران ، پیشینه‌ای کهن دارد و یکی از تاریخی‌ترین کشورهای جهان به‌شمار می‌رود.

آب و هوا

اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ.اﺧﺘﻼف دﻣﺎی ﻫﻮا در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 50 درﺟﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ و ﺧﺸﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .

اقتصاد

ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﺮان ﻋﺒﺎرتند از: ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﻓﻮﻻد، ﻧﺴﺎﺟﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ، ﺧﻮدروﺳﺎزی، ﺳﺪﺳﺎزی، اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

 و ﺳﺎزهﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﺳﺘﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﻋﺒﺎرتند از :ﻓﺮش و ﻗﺎﻟﯽ، ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ و زﯾﻠﻮ، ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری، ﺧﺎﺗﻢﮐﺎری و ﺳﻔﺎلﮔﺮی

جاذبه های گردشگری

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدى، اﯾﺮان رﺗﺒﻪ دﻫﻢ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎى ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ و ﺗﺎرﯾﺨﻰ و رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ را در ﺟﻬﺎن دارا اﺳﺖ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ، اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮاﺳﺮ دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺮاوان و ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ را دارد.

ﺳﯽوﺳﻪﭘﻞ

پلی است با 33 دهانه، 295 متر طول و 14 متر عرض، که زیرنظر الله‌وردی‌خان اوندیلادزه و با معماری استاد حسین بنا اصفهانی بر روی زاینده‌رود در شهر اصفهان و همزمان با حکومت شاه عباس صفوی ساخته شده و جای برگزاری مراسم جشن آب‌پاشان و همچنین مراسم خاج‌شویان ارامنهٔ اصفهان در دورهٔ صفویه بوده است. ﻋﺎﻟﯽﻗﺎﭘﻮساختمانی است که در واقع در ورودی دولتخانه صفوی بوده و در ابتدا شکلی ساده داشته، به مرور زمان و در طول سلطنت شاه عباس طبقاتی به آن  و در زمان شاه عباس دوم ایوان ستوندار به آن افزوده شد. این بنا در ضلع غربی میدان نقش جهان اصفهان و روبروی مسجد شیخ لطف‌الله واقع شده‌است.

ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ

از بناهای شاه عباس دوم صفوی است، که در سال 1060 هجری قمری بر روی رودخانه زاینده‌رود در شرق سی وسه پل بنا شده‌است. در میانه پل خواجو، ساختمانی مخصوص، که به بیگلربیگی شهرت دارد بنا شده ، که برای اقامت موقتی شاه صفوی و خانواده او ایجاد شده بود.

تخت جمشید

نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که طی سالیان، پیوسته پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده‌است. در این شهر باستانی کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش بزرگ، خشایارشاه و اردشیر اول بنا شده‌است و به مدت حدود 200 سال آباد بوده‌است.

ماسوله

شهر تاریخی و توریستی ماسوله، یکی از نقاط تاریخی، سرسبز و خوش آب و هوای شمال ایران با هوای مه آلود، تابستان‌های خنک و زمستان‌های پر برف است که بومیان آن را تالش‌ها تشکیل می‌دهند. ماسوله در جنوب غربی استان گیلان در بخش سردار جنگل فومن، 60 کیلومتری شهر رشت  واقع است.

باغ فین

باغی است که حمام فین نیز در آن قرار دارد. مکان نامبرده جایی است که ناصرالدین‌شاه، در سال 1852 میلادی صدراعظم خود امیرکبیر را در آن به قتل رساند. سابقه و قدمت باغ فین و بناهای آن به دوره صفویه بازمی‌گردد. وسعت باغ بالغ بر 23 هزار مترمربع است .

غار علی صدر

یکی از غارهای تالابی ایران و از معدود غارهای آبی جهان است. علیصدر همچنین دارای طولانی‌ترین مسیر قایقرانی درون غار در جهان است. این غار در ارتفاعات ساری قیه نزدیک روستای علی‌صدردر استان همدان واقع شده‌است. محوطه غار دالان‌های پیچ در پیچ و دهلیزهای متعددی دارد. غار به طول 11 کیلومتر می‌باشد که به علت صعب العبور بودن مسیر ، 3 کیلومتر آن کشف شده‌است. از مجموعه رشته آبها، دریاچه بزرگی در درون غار به وجود آمده و از این رو نفوذ به ژرفای غار تنها با قایق میسر است.

از دیگر جاذبه های گردشگری ایران میتوان از ، ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ، ﭼﻬﻞﺳﺘﻮن ، ﻣﯿﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ، ﻣﻨﺎرﺟﻨﺒﺎن ، ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ ﻟﻄﻒاﷲ ، ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ، ﺣﻤﺎم ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ آﻗﺎ ، ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ، آﺳﯿﺎبﻫﺎی آﺑﯽ دزﻓﻮل ، ارگ راین ، باغ شازده ماهان ، دریاچه چورت ، سرعین ، کاخ آپادانای شوش ، کویر ریگ جن ، آرامگاه کوروش کبیر و … نام برد.

حقایق جالب

  • تعارف کردن یکی از پیچیده‌ترین و عجیب ترین حقایق ایران برای گردشگران خارجی است. از نظر آنها، این کار می‌تواند باعث ایجاد سوءتفاهم، اختلاف نظر و مشکلات دیگری شود.
  • تقریبا برای تمامی گردشگران نامفهوم است که چرا در ایران واحد پول ریال است اما مردم در معاملات روزمره خود از واحد تومان استفاده می‌کنند.
  •  استفاده از آدامس و شکلات به جای پول خرد است. شاید این مساله هم مثل سایر مسائلی که ذکر شد برای خود ما ایرانی‌ها عادی باشد اما برای یک فرد خارجی بسیار عجیب و حیر‌ت‌آور است.
  • تعداد زیاد افرادی که با یک چسب بر روی بینی‌شان دیده می‌شوند نیز جزو عجیب ترین حقایق ایران برای گردشگران خارجی به شمار می‌آید. در واقع، گردشگران بعد از سفر به ایران متوجه می‌شوند که زیبایی بینی برای مردم ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است . همین مساله باعث شده که از نظر گردشگران زیادی، ایران پایتخت جراحی زیبایی در جهان باشد. البته اغلب آنها قبل از سفر به ایران به خوبی می‌دانند که این کشور بعد از عربستان سعودی، دومین کشور در میزان مصرف مواد آرایشی در جهان است.
  • بسیاری از کارهایی که ما در قبال یکدیگر انجام می‌دهیم برای افراد سایر کشورها باورنکردنی هستند. یکی از این کارها که جزو عجیب ترین حقایق ایران برای گردشگران خارجی به شمار می‌آید، مهمان‌نوازی مردم ایران است. در واقع، برای یک فرد خارجی بسیار باورنکردنی است که شما بخواهید او را بیش از ۱۰۰ کیلومتر با خودروی خود جابجا کنید و هیچ پولی در آخر نگیرید

نظرات (16)

cialis otc Less common, but more serious side effects could be arm back jaw pain, blurred vision, check pain or tightness, chills, cold sweats, confusing, dizziness, fainting, fast irregular heartbeat, headache, hearing loss, pounding in the ears, sweating, unusual tiredness or weakness, vomiting

priligy precio Mean change in affirmative response to SEP3 was 26 , 25 , and 8 for 2

You ll get the best price at Alpha Medicines buy cialis 5mg Buying Tadarise Online In The US What Risks Are Involved

There s also the blood pressure question buy cialis online uk Quantitative studies involving the polyethylene plastic matrix

fertile donors TUNEL SDF Patients with IMI have significantly higher SDF than donors Level 2 UMI Saleh et al 2003 188 Cross-sectional study evaluation of SDF in patients with UMI vs. fastest place online to order clomid Ovulatory assistance can be achieved with medication.

۹ and obese I-II BMI 30-39. tamoxifen gynecomastia before and after I ve also lost my sex dr Show More I m on the 2nd mirena and I ve had elevated high cholesterol, severe pain in my back, severe swelling in my left leg and constant burning as well, unexplained knee burning, insomnia, and now full post menopausal result.

doxycycline side effects long term Symptoms include a gradual onset of fatigue, malaise, and weakness.

does lasix cause hypokalemia Bailey CL, Ueland FR, Land GL, DePriest PD, Gallion HH, Kryscio RJ, et al

Production and use cialis online india Davalos AR, Kawahara M, Malhotra GK, et al

I use it every day and it helps a great deal stromectol for dogs

buying ivermectin online They underwent testicular ultrasound using standard methods 32 by a single experienced operator, body composition analysis by dual energy absorptiometry analysis 33, and cardiac function evaluation by echocardiography and computed tomography calcium score in a core cardiac function laboratory

Product Desciption Tamoxifen is in a class of medicine known as ant estrogens best site to buy priligy canada

Best Prices One Stop Shop Good Customer Support Fast Shipping High Quality Products hctz vs lasix

clomiphene pills The process of adjusting to cancer can begin even before a diagnosis

stromectol without prescription Remarkably, the peak amount of eggs laid in one day is equivalent to the entire body weight of the adult, and just one yolk protein, YP170, accounts for about 25 of protein synthesis in the intestine 33, 34

نظردهید