ویزای الکترونیکی آذربایجان

معرفی:

بر اساس شواهد اولین نشانه های مربوط به پیدایش زندگی بشری در آذربایحان به اواخر عصر حجر بازمی گردد. کاوش های انجام شده در غار آزیخ دلالت بر وجود این شواهد دارد. در قرن نهم قبل از میلاد اقوام آریایی به عنوان اولین جمعیت جمهوری آذربایجان در این سرزمین سکنی گزیدند. به دنبال آن مادها و سپس هخامنشیان به رهبری کوروش در این منطقه حاکم شدند.

ویزای توریستی الکترونیکی آذربایجان

  • اخذ ویزای معمولی(حداقل ۳ روز کاری قبل از تاریخ سفر) و ویزای فوری (۵ ساعت قبل از زمان سفر)
  • مدت زمان مورد نیاز جهت صدور ویزای معمولی ۳ روز و ویزای فوری ۳ ساعت است.
  • با این ویزا تنها یک بار اجازه ورود به آذربایجان را دارید.
  • اعتبار ویزا ۹۰ روزه است و در این مدت ۳۰ روز اجازه اقامت در آذربایجان را خواهید داشت.
  • هزینه ویزای معمولی: ۳۰ دلار
  • هزینه ویزای فوری: ۶۰ دلار

مدارک و شرایط لازم جهت اخذ ویزای الکترونیکی آذربایجان:

  • تکمیل و ارسال فرم اطلاعات
  • اسکن با کیفیت بالا از صفحات اول گذرنامه (توجه داشته باشید که گذرنامه شما باید حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد.)

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دیبا تماس بگیرید.

 

تورها